Super User

Super User

Mangalia

Monday, 11 November 2019 00:00

Mangalia este la origine o colonie “cu ziduri puternice”, fondată de grecii veniţi din Heracleea pontică, în sec. al IV-lea î.H., la porunca Oracolului din Delphi: conform unui Periplu în limba greacă de pe la începutul sec. I î.H., atribuit lui Pseudo-Scymnos, “oraşul Callatis a fost o colonie a heracleoţilor, ce apăru la porunca dată de un oracol”.

Limanul, cel mai lung din ţară (9 Km), era numit în antichitate de băştinaşi Kerbus, de unde s-ar trage numele Cerbatis sau Acervetisdat de geţi localităţii, după numele râului din apropiere şi stâlcit de greci sub forma Callatis.

Încă de la întemeiere s-a bucurat de o evoluţie ascendentă, graţie bogăţiilor din zonă, astfel că pe vremea în care Callatis ajunsese un oraş puternic şi bogat, Tomis era încă un târguşor. Callatis poate fi socotită cea mai veche aşezare atestată pe teritoriul ţării noastre, deoarece Histria, prima colonie întemeiată de greci, nu mai este astăzi o administraţie de sine stătătoare.

Oraşul – stat autonom Callatis a fost, în perioada elenistică, cel mai important centru economic şi cultural al zonei. Aici s-a descoperit singurul papirus din Europa, în afară de cele de la Pompei. În cetate erau divinizaţi Apollo, Dionysos, Hermes, Afrodita, Cibele, Nike, Atena şi Cavalerul trac. Două sărbători cu caracter social şi mistic au dus departe numele cetăţii: Dionisiacele şi Diombria, o pastorală pentru a atrage ploaia.

Din Callatis provin vestiţi învăţaţi ai Egiptului elenistic: Demetrios (Kallatianos), Herakleides Lembos, Satyros Peripateticul, Istros, Thales. Teatrul era la mare preţ, ca şi învăţământul, cultura şi sportul, aprofundate în celmai vechi gimnaziu grec atestat în această zonă geografică (o instituţie de învăţământ şi cultural-sportivă).

Oraşul avea monedă proprie – drahma de argint, având pe avers capul lui Heracles cu blana leului din Nemeea, iar pe revers numele prescurtat al oraşului, Kallat.

După anul 55 î.H., Callatis intră în componenţa statului dac condus de Burebista, prilej cu care sunt pomenite pentru prima oară băile mezotermale sulfuroase. Repararea băilor a prilejuit aşezarea unei inscripţii comemorative, care certifică oraşul Callatis drept prima staţiune balneo-climaterică din acest teritoriu, pentru ca mai târziu, sub împăratul Gordian (238-244 d.H.), la Callatis să fie atestată primaasociaţie a vânătorilor.

Callatis păstrează urmele începutului creştinismului, Sfântul Andrei creând aici prima comunitate creştină din Europa.

Primul tratat de asistenţă mutuală cu stăpânirea romană s-a semnat la Callatis: Foedus Roma-Callatis, în a doua jumătate a sec. al II-lea d.H.

Epoca romană şi medievală au lăsat cetatea într-un con de umbră, Pangalia apărând menţionată în câteva cronici sau pe litografii şi hărţi ale marilor drumuri comerciale. În sec. al X-lea, genovezii numeau vechiul port Pancalea, adică „Frumoasa”. Existenţa ei va urma un drum sinuos, în secolele XII-XIV d.H., aşezarea fiind în atenţia navigatorilor italieni, care au denumit-o Pangalia. Mankalia este pentru prima dată menţionată sub această denumire la 1593, de către Paolo Giorgi, un călător din Ragusa.

Din timpul stăpânirii otomane se cunosc puţine date despre Mangalia: în sec. XV-XVI a făcut parte din Paşalâcul Rumeliei. În aceeaşi perioadă, era socotit „oraş sfânt”, pelerinajul la Mangalia scutind pe musulmanii dobrogeni de a merge să se închine la Mecca.

După încheierea păcii din 1878, Dobrogea, inclusiv Mangalia, revin oficial la România. Armata şi administraţia românească s-au instalat începând cu 14 noiembrie 1878.

Între cele două războaie mondiale, Mangalia a devenit o staţiune estivală cunoscută, fiind descoperită de artişti, scriitori, pictori, intelectuali, din ce în ce mai menţionată în publicaţii, reportaje, pagini literare sau ca subiect al unor opere picturale de mare valoare, datorită luminii, mării şi farmecului specific, ce îndeamnă la meditaţie şi creaţie.

Reconstrucţia oraşului, urmând destinul întregii ţări, a început în anii 1956-’58, iar după 1965 au fost construite staţiunile turistice de pe litoralul Mării Negre: Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus şi Saturn, alcătuind o structură turistică ce beneficiază de factori naturali terapeutici, precum soarele, apa de mare, nisipul fin, apele minerale sulfuroase.

Oraşul Mangalia a fost declarat municipiu în 1995.

Mangalia are astăzi 43.000 de locuitori, dintre care 80% de naţionalitate română, iar restul de 20% este format din turci, tătari, greci, macedoneni, armeni, bulgari, ruşi lipoveni, unguri şi ucraineni. Religia predominantă este cea ortodoxă (90%), urmată de  musulmană, catolică şi alte culte.

      Mangalia este un nume important în turism, fiind o destinaţie de vacanţă ce atrage, pe litoralul Mării Negre, vizitatori români şi străini. Turismul este susţinut, în primul rând, de atributele naturale ale zonei, dezvoltându-se pe toate componentele: turism clasic de litoral, balnear, de afaceri, turism nautic (pentru ambarcaţiuni mici şi medii), turismul cultural, religios, agroturismul (posibilităţi de cazare la particulari la tarife convenabile, apropierea de 2 Mai şi Vama Veche).

Turismul balnear din Mangalia este o componentă esenţială, datorită existenţei bazelor de tratament geriatric şi balneologic, ce atrag tot mai mulţi turişti, în special străini: apele sulfuroase, thalassoterapia, băile de mare cu numeroase indicaţii terapeutice, fac ca turismul balnear practicat în România să se bucure de recunoaştere şi apreciere pe plan internaţional.

Valoarea bazei turistice locale este amplificată de existenţa a cinci mari baze de tratament balnear, care exploatează nămolurile sapropelice şi apele mezotermale sulfuroase din zonă: Sanatoriul Balnear Mangalia,bazele de tratament din cadrul complexelor hoteliere Paradiso din Mangalia, Hora-Balada-Sirena din Saturn, Mezotermale Palace – Hotel Balneo & Spa din Venus, Doina din Neptun şi Cocor Spa din Olimp. Apa de mare este un factor important pentru thalassoterapie şi băi de mare, oferind condiţii excelente şi pentru practicarea sporturilor nautice. Salinitatea redusă, compoziţia chimică propice organismului uman, acţiunea valurilor şi prezenţa aerosolilor sunt condiţii ideale pentru un sejur plăcut la malul mării.

Dintre obiectivele turistice ale zonei, se remarcă Incinta romano-bizantină, latura de nord, situată în centrul vechi al oraşului, nu departe de mare, zidul gros al fostei cetăţi, construit din blocuri mari de piatră cioplită, şi Basilica siriană, situată în aceeaşi incintă, pe acropola cetăţii, edificiu paleocreştin, operă a unui arhitect sirian; Mormântul cu papirus,în incinta Muzeului de Arheologie Callatis; Geamia Esma Han Sultan, cea mai veche construcţie din Mangalia actuală, datând de la 1590; Mormântul Princiar – Movila Documaci, un complex funerar format dintr-un mormânt de mari dimensiuni, care se presupune că a fost locuit; Peştera Movile, descoperită din întâmplare în 1986 într-un puţ minier, una dintre cele mai vestite din lume, studiată de experţi NASA pentru ecosistemul unic în mediu de hidrogen sulfurat; Peştera Limanu, descrisă ca fiind nesfârşită, cu galerii care ajung până în beciuri şi fântâni din Bulgaria.

Municipiul Mangalia şi-a legat numele de unul dintre cele mai mari festivaluri din ţară: Festivalul Callatis, care se desfăşoară pe o scenă pe apă, unică în România. Ceremonialul religios al Sfintelor Sărbători de Paşti se desfăşoară pe ţărmul mării. An de an, la Gala Tânărului  Actor “HOP”, tineri absolvenţi ai institutelor de învăţământ superior teatral îşi încep drumul artistic la Mangalia, alături de nume consacrate ale scenei româneşti. La Festivalul Internaţional “Zile şi Nopţi de Literatură” participă scriitori din toată Europa, din SUA, Israel şi China, alături de scriitori români.

Mangalia este membru al Asociaţiei Municipiilor din România, alături de 103 municipii din ţară şi cele şase sectoare ale municipiului Bucureşti şi face parte din Euroregiunea Mării Negre – BSER, alături de Idjevan (Republica Armenia), Bourgas, Nessebar, Shabla, Varna, Balcic (Bulgaria), Republica Autonomă Adjara (Georgia), Raionul Cahul (Republica Moldova), judeţele Brăila, Constanţa, Galaţi, Tulcea, municipiile Brăila şi Constanţa. De asemenea, face parte din alte asociaţii de interes local şi regional.

Municipiul Mangalia are relaţii de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, sportului, al societăţii civile în cadrul acţiunilor de înfrăţire şi colaborare instituţională cu oraşe din ţări ale Uniunii Europene, dar şi de pe alte continente: Greenport (S.U.A.), Lavrio (Grecia), Porto Viro şi Santa Severina (Italia), Balcic şi General Toshevo (Bulgaria), Struga (Macedonia),  Charleville-Mézières (Franţa), Aywaille (Belgia), Banska Bystrica (Slovacia), Piran (Slovenia), Byblos-Jbeil (Liban).

Situarea strategică a municipiului Mangalia, pe ţărmul Mării Negre, patrimoniul istoric şi cultural incontestabil, resursele economice şi sociale actuale, relaţiile de prietenie şi colaborare pe care le desfăşoară cu oraşe din ţări europene şi de pe alte continente constituie punctul de plecare pentru elaborarea planului de acţiuni privind abordarea relaţiilor internaţionale în perioada imediat următoare, precum şi în stabilirea proiectelor prioritare de investiţii pentru care se doreşte participare internaţională, pentru atragerea de capital străin.

În acest sens, municipiul Mangalia doreşte să pună în lumină oportunităţile specifice Regiunii Extinse a Mării Negre. Valoarea sa geopolitică este dată de vecinătatea cu trei regiuni de importanţă deosebită – Europa, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu, de statutul său de zonă de tranzit energetic şi, nu în ultimul rând, de faptul că este un spaţiu de manifestare a unor diferenţe culturale şi religioase.

Aceeaşi abordare, de cooperare economică regională, se doreşte şi în regiunea Balcanilor de Vest, parcurgerea traseului către aderarea la U.E. asigurând cadrul de dezvoltare a statelor balcanice şi perspective de colaborare în domeniul investiţiilor străine.

O importanţă aparte se va acorda colaborării cu oraşe din Republica Moldova, în vederea unei cooperări economice în creştere şi de susţinere în vederea integrării în familia europeană.

Importanţa strategică a statelor din Caucazul de Sud şi Asia Centrală face ca administraţia locală să se orienteze spre relaţii de valorificare a potenţialului de cooperare, în domenii precum energia, transportul sau infrastructura.

Municipiului Mangalia urmăreşte realizarea unui management al cooperării cu membrii comunităţii internaţionale, corelat cu resursele locale, dar şi cu cele naţionale, respectând permanent valenţele europene, euroatlantice şi internaţionale ale României, în calitatea sa de membră a UE, NATO, ONU, OSCE şi a Consiliului Europei.

Sursa: Silvana Cojocăraşu / www.mangalia.ro

Turism balnear

Mangalia este cunoscută din cele mai vechi timpuri pentru efectul curativ al izvoarelor sale termale, aici fiind tratate numeroase afecţiuni, de mare succes fiind tratamente care au la bază factori naturali de cură, precum: apa mării, nămol sapropelic extras din Lacul Techirghiol, ape mezotermale sulfuroase, bioclimat marin bogat în aerosoli salini.  Compoziţia resurselor minerale reprezintă un alt avantaj al zonei în sensul că nămolul sapropelic extras din Lacul Techirghiol conţine 70.2 la sută apă; ape mezotermale la 21-22oC; apă de mare cu mineralizare de 15,5g o/oo.
Ca tipuri de proceduri TERAPEUTICE renumite pentru efectul lor spectaculos sunt: hidroterapie, kinetoterapie, termoterapie (băi sulfuroase, băi de nămol, băi de plante, băi galvanice, gimnastică medicală, gimnastică în piscina cu apă de mare sau cu apă sulfuroasă, duş subacval, împachetări cu nămol sau cu parafină, masaje uscate sau cu nămol), “Cura geriatrică” (pell – amar, gerie-royal, produse gerovital, acupunctură, infiltraţii cu “boicil” şi “aflutop”).  Deşi principalul scop al vacanţei pe litoral este relaxarea, totuşi, în această staţiune sunt destul de mulţi turişti care vin pentru tratament.

Indicații terapeutice

 • reumatism cronic degenerativ si inflamator;
 • sechele, afectiuni ortopedico-traumatice(fracturi entorse, luxatii, osteosinteze metabolice);
 • afectiuni neurologice centrale si periferice;
 • tulburari de circulatie periferica;
 • rinite si bronsite cronice, astm bronsic;
 • psoriazis, alergodermii cronice;
 • anexite cronice, infertilitate secundara;
 • guta, diabet, obezitate;
 • litiaze si infectii urinare(crenoterapie);
 • dischinezii biliare, gastrite cronice hipoacide, colopatii cronice;

Proceduri

 • hidrotermoterapie:
  • impachetari cu namol, bai calde cu: apa de mare, apa sulfuroasa, plante, plante cu bule;
  • afuziuni alternative; dusuri subacvale;
  • sauna;
 • hidrokineototerapie: in bazine cu apa sulfuroasa sau apa de mare;
 • masaj: masaj manual cu namol, cu talc sau cu unguent terapeutic;
 • electroterapie: diapulse - curentii de inalta frecventa pulsati, aplicabili pe membrele protezate metalic, cu efecte de vindecare rapida; curenti cu frecventa joasa si medie; terapie cu campuri magnetice;
 • fototerapie: laserterapie, ultraviolete, infrarosii;
 • pneumoterapie : aerosoli individuali cu apa de mare, apa sulfuroasa tamponata, substante medicamentoase;
 • tratamente ginecologice: irigatii cu apa sulfuroasa, tampoane vaginale cu namol;
 • tratamente complementare: acupunctura, infiltratii; cura Gerovital;

Unitați de tratament balnear

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia

 

Galerie foto:

Călimăneşti

Monday, 11 November 2019 00:00

Staţiunea Călimăneşti – Căciulata este localizată de-a lungul drumului european E81 (DN 7) la 18 km nord de Râmnicu Vâlcea, 81 km sud de Sibiu şi la 187 km de Bucureşti. Are o suprafaţă de 10.632 ha din care 264 ha constituie vatra oraşului sau intravilanul. Este declarat oraş încă din anul 1927. Zona studiată se caracterizează printr-o viaţă economico-socială complexă ce este redată de potenţialul uman şi cel economic de elementele de civilizaţie şi cultură.

Considerată perla staţiunilor de pe Valea Oltului, Călimăneşti - Căciulata este renumită pentru efectele terapeutice ale apelor sale minerale, pentru bioclimatul său şi pentru numeroasele puncte de atracţie turistică din zonă. Conform Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie – Ministerul Sănătăţii şi Familiei, staţiunea Călimăneşti - Căciulata se încadrează în categoria staţiunilor balneoclimaterice de interes general din România.

Dovezi ale folosirii apelor minerale din zona Călimăneşti - Căciulata datează din vremea romanilor care au construit aici fortificaţii şi terme. Căciulata, împreună cu Călimăneştiul sunt atestate documentar în 1388. Mai târziu, călugării  Mânăstirii Cozia au construit aici o bolniţă pentru tratament utilizată, între alţii, de Mircea cel Bătrân şi Matei Basarab, domnitori ai Ţării Româneşti.

Izvoarele minerale, cunoscute din timpul dacilor şi romanilor, sunt valorificate terapeutic începând cu anul 1830. Dr. Caillat a prezentat apele minerale de aici în "L'Union medicale" în anul 1859. În 1873 apele de la Călimăneşti - Căciulata au fost prezentate în colecţia apelor minerale la expoziţia de la Viena, iar 1893 primesc “Diploma Grand – Prix” şi medalia de aur.

Între 1882 - 1884 s-a construit Stabilimentul Balnear de la Călimăneşti, cu servicii complete de cazare, masă şi tratament, iar după 1884 s-au efectuat  noi captări de izvoare. Se începe si construirea celui de-al doilea stabiliment balnear la Căciulata, iar la sfârsitul secolului al XIX-lea, începe îmbutelierea apelor de Căciulata. Odată cu introducerea luminii electrice, Călimăneştiul trece oficial în rândul  statiunilor balneo-climaterice din ţară.

Primele pavilioane pentru cură de apă minerală datează din anul 1910. În 1927, Călimăneşti-Căciulata devine oraş.

Indicaţii terapeutice:

 • afecţiuni ale tubului digestiv (gastrite cronice, colite cronice);
 • afecţiuni hepatobiliare (diskinezii biliare, colecistite cronice, tulburări post operatorii ale ficatului; hepatite cronice, pancreatite cronice);
 • afecţiuni renale şi ale căilor urinare;
 • afecţiuni metabolice şi de nutriţie (diabet zaharat, obezitate);
 • afecţiuni reumatismale inflamatorii (artroze);
 • afecţiuni neurologice periferice;
 • afecţiuni respiratorii (astm alergic, bronşite, traheobronşite cronice);
 • afecţiuni asociate (ginecologice, dermatologice, cardiovasculare, astenie, boli profesionale).
 • Boli alergice cu localizare generală

Resursele de tratament:

Staţiunea Călimănești-Căciulata dispune de instalatii pentru bai calde in cadă cu ape minerale, pentru electroterapie si hidroterapie, de sali de gimnastica etc.

Proceduri:

 • Ultrasonoterapie cu regim continuu sau cu impulsuri, electroterapie asociat
 • Eletroterapie
 • Laserterapie
 • Magnetoterapie
 • Băi galvanice
 • Cură internă cu ape minerale
 • Kinetoterapie

Climatul:

Călimăneşti - Căciulata se bucură de o climă continental - temperată, fără schimbări bruşte de temperatură, caracteristică depresiunilor subcarpatice. Media anuală este de 9,7 grade Celsius, temperatura medie a lunii iulie fiind de 19 grade Celsius, iar a lunii ianuarie de -1,5 grade Celsius. Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 750-800 mm, durata de strălucire a soarelui este de 110 zile, iar umiditatea relativă a anului este cuprinsă între 60-80%. Vântul în staţiune este direcţionat de la valea Oltului (pe direcţie N-V). În timpul verii se simte o plăcută briză montană.

Bazele de tratament aferente hotelurilor din staţiune sunt următoarele:

 • Călimăneşti – pentru hotel Central, cu 2.200 proceduri om/zi posibile;
 • Cozia - pentru hotelurile Căciulata, Cozia, Oltul, cu 3.100 proceduri om/zi posibile;
 • Vâlcea - pentru hotel Vâlcea - cu circuit închis, în administrarea S.R.I. ;
 • 5 cabinete medicale pentru hotelurile Căciulata, Cozia, Oltul;
 • 1 cabinet medical pentru Hotel Central.

Galerie foto:

Sângeorz-Băi

Monday, 11 November 2019 00:00

Stațiunea balneoclimaterică Sângeorz-Băi

Sângeorz-Băi este un mic oraș din România situat în inima Munților Carpați, care beneficiază de numeroase bogății naturale. Multe izvoare vindecătoare de apă minerală, peisaje frumoase, atracțiile turistice și oamenii primitori fac din Sângeorz o locație pe care nu o poți rata.

Stațiunea se află  în nord-estul județului Bistrița-Năsăud, în bine-cunoscutul ținut al lui Dracula, Transilvania. Înconjurată de Munții Carpați, stațiunea beneficiază de un climat montan care poate fi adăpostul tău în zilele fierbinți de vară. Temperatura medie anuală este de 7°C.

Orașul, stațiune balneoclimaterică, a fost atestat încă din 1245, atunci cu numele de “Sanct Gurgh”, dar apare prima dată ca fiind un loc unde apele minerale vindecă abia în anul 1770 pe harta Imperiului Austriac. În anul 1876 stațiunea a primit denumirea de “Hebe” care sugerează proprietățile apelor minerale păstrate până în ziua de azi, acelea de vindecare și revitalizare a minții și a corpului. Hotelul Hebe (900 locuri) și câteva vile, conturează la începutul secolului XX stațiunea balneară, care urma să ajungă una dintre cele mai cunoscute stațiuni în perioada interbelică și cea a comunismului. Scurt istoric al stațiunii.

Indicații terapeutice

 • bolile aparatului digestiv (gastrite, ulcer duodenal, sechele după ulcer operat, constipaţie cronică)
 • colicistite
 • reumatism degenerativ
 • colită
 • tratarea stărilor postoperatorii ale ficatului
 • pancreatita cronică
 • obezitate
 • guta cu manifestări la nivelul articulaţiilor
 • hepatita cronică

Tratamente

Apele minerale de care stațiunea dispune sunt folosite pentru tratamentele balneoclimaterice care se fac la bazele moderne proprii de tratament ale hotelului Hebe și hotelului Someșul. Hotelul Hebe are 3 secții de balneofizioterapie: hidroterapie, termoterapie și electroterapie. Sub îndrumarea personalului de specialitate, la baza de tratament a hotelului Someșul se pot efectua proceduri complexe pentru tratarea diferitelor afecțiuni cum ar fi: afecțiuni ale tubului digestiv, afecțiuni hepato-biliare, afecțiuni metabolice și de nutriție, afecțiuni asociate. Pentru mai multe detalii vizitați pagina de tratament balneoclimateric Sângeorz-Băi.

Bazele dispun de instalații de apă minerală cu băi calde, pentru electroterapie și hidroterapie, inhalații si aerosoli. Există proceduri cu parafina și nămol mineral pentru împachetări. De asemenea, există săli de gimnastică medicală.

Resursele de tratament

 • Izvoare de ape minerale clorate, sodice, magneziene, bicarbonate, nămol mineral.
 • Apele minerale au o eficacitate foarte mare.
 • Staţiunea are dotări cu instalaţii pentru băi calde în cadă, pentru aerosoli şi inhalaţii, pentru împachetări cu nămol, electroterapie, hidroterapie, mofete.

Clima

este temperat continentală moderată

Unități de tratament balnear

Hotel balnear Hebe - bază de tratament proprie

Obiective turistice

În zona stațiunii există numeroase obiective turistice culturale, naturale și de relaxare. Poți opta între vizitarea de muzee precum: Muzeul de Artă Comparată, Casa Memorială Liviu Rebreanu sau George Coșbuc, de asemenea Cascada CheilorLacul Lala și Parcul Național Munții Rodnei. Nu trebuie ratate dacă ești un iubitor de peisaje naturale. Satul Artistic Dosul Gârciului combină relaxarea și liniștea cu creații artistice și peisaje uimitoare. Pentru mai multe obiective turistice și detalii vizitează pagina de obiective turistice Sângeorz-Băi.

Acces Rutier:

Bistrița -> Năsăud -> Sângeorz-Băi (Autobuz)
Cluj -> Dej -> Beclean -> Năsăud -> Sângeorz-Băi (tren pana la Ilva Mica, autobuz sau microbuz 8+1 de inchiriat)

Harta stațiunilor

Tuesday, 14 November 2017 00:00

Despre noi

Tuesday, 14 November 2017 00:00

Asociația Națională a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România are drept scop aplicarea Directivei UE nr. 24/2011 a Parlamentului European și a Consiliului European, prin care se urmărește crearea unei filiere turistice balneare și balneoclimatice, a unor centre pilot.

Principalele obiective ale Asociației Naționale a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România și care se regăsesc și în Strategia de Dezvoltare a Turismului Balnear, realizat în anul 2009 de firma franceză Detente Consultants sunt:

 • oferă asistență strategică și tehnică stațiunilor care ar dori să se asocieze într-o astfel de rețea;
 • ajuta stațiunile balneare și balneoclimatice să găsească finanțările necesare;
 • veghează la bună derulare a proiectelor de investiție și la respectarea standardelor urbanistice și turistice elaborate în cadrul asociației;

În conformitate cu planul de acțiuni, cuprins în strategia de dezvoltare a turismului balnear, coerența de ansamblu a rețelei va fi în sarcina asociației (promovare, creare de mărci, proiecte).

Eveniment 2

Thursday, 28 September 2017 00:00

abc...

Eveniment 1

Thursday, 28 September 2017 00:00

abc...

Târgu Neamţ

Monday, 18 September 2017 00:00

PREZENTARE

Orasul Targu Neamt reprezinta una dintre cele mai vechi asezari locuite din zona Moldovei datand din neolitic si epoca bronzului. Din punct de vedere al dovezilor scrise, orasul este atestat documentar la sfarsitul anilor 1300 in Letopisetul Novgorodului, din timpul domniei lui Petru Voda, atunci cand se construieste si Cetatea Neamtului. In secolele XVII si XVIII urmeaza o perioada de decadere economica a orasului, mai ales ca in aceasta perioada Mihail Racovita distruge Cetatea Neamtului la cererea turcilor.

Perioada de revenire a orasului Targu Neamt are loc in secolul al XIX lea odata cu venirea evreilor si a transilvanenilor. In anul 1863, reformele lansate de A. I. Cuza privitoare la secularizarea averilor manastiresti, a permis orasului Targu Neamt sa devina de sine statator si nu sub conducerea si stapanirea Manastirii Neamt. In perioada comunista, orasul Targu Neamt nu a prezentat un interes deosebit pentru autoritati fapt ce a facut ca orasul sa nu mai ajunga la situatia infloritoare din perioada interbelica si antebelica.

Dupa revolutia din 1989, urmeaza o primă perioada de decadere si reorganizare, dupa care orasul incepe sa se indrepte spre o noua perioada de dezvoltare si inflorire. In prezent, populatia orasului Targu Neamt numara aproximativ 21.000 locuitori iar principala activitate si sursa de venituri pentru oras o reprezinta turismul. Singurele industrii importante ramase sunt cea a prelucrării lemnului, cea textilă si cea a prelucrarii metalelor.

Flora actuala din zona Targului Neamt este reprezentata prin paduri, pajisti, vegetatie de lunca si vegetatie specifica versantilor cu terenuri degradate. In ce priveste fauna, aceasta este caracteristică zonei subcarpatice din apropierea oraşului si cuprinde urmatoarele specii: caprioara, mistretul, jderul, vulpea, iepurele si ursul care rareori coboara din zona montana, extinzandu-si arealul in dealurile subcarpatice.

Obiectivele turistice situate in orasul Targu Neamt sau in apropierea acestuia sunt:

Muzeul de Istorie si Etnografie Targu Neamt – muzeul functioneaza in cladirea fostei Scoli Domnesti din Targu Neamt unde a invatat scriitorul Ion Creanga si cuprinde colectii valoroase de ceramica apartinand culturilor Cucuteni, Precucuteni si Starcevo-Cris. In curtea muzeului este amenajat parcul “Tara lui Creanga” unde turistii vor intra in atmosfera copilariei scriitorului cu personajele ce amintesc episoade din “Amintiri din copilarie”, cat si povesti ca “Punguta cu doi bani”, “Capra cu trei iezi”, povestea omului lenes din “Prostia omeneasca”.

Muzeul “Neculai Popa” Tarpesti – Neamt – Muzeul a fost infiintat in anii saptezeci in gospodaria artistului popular Neculai Popa si reprezinta astazi unul dintre cele mai frumoase si interesante muzee din Moldova.

Casa Memoriala “Ion Creanga” – aflata in Humulesti, aproape de malul Ozanei, casa este unul dintre cele mai vizitate muzee memoriale din judetul Neamt si reprezinta un tipic monument de arhitectura populara ramas neschimbat timp de 150 de ani.

Casa Memoriala “Veronica Micle” – este casa in care Veronica Micle a venit deseori in cursul vietii sale sa locuiasca aici. Expozitia permanenta a muzeului este consacrata vietii si activitatii literare a muzei poetului nostru national, Mihai Eminescu, cu obiecte si documente care au apartinut acesteia.

– Casa Memoriala “Visarion Puiu” ,  Muzeul “Mihail Sadoveanu” – aflata in com. Vanatori este  casa in care scriitorul Mihail Sadoveanu si-a petrecut amurgul vietii. Muzeul imbina valoarea sentimentala si istorico-literara oferita de Sadoveanu cu arhitectura deosebita a cladirii, inspirata din vechile constructii din zona.

Casa Memoriala “Alexandru Vlahuta” – situata in satul manastiresc din comuna Agapia este locul unde s-a nascut si a copilarit scriitorul Alexandru Vlahuta.

Cetatea Neamtului – a fost construita in timpul lui Petru I Musat (1375 – 1391) si intarita de Stefan cel Mare (1457-1504), cetatea a fost in Evul Mediu principala fortificatie care apara capitala statului medieval Moldova, Suceava, dinspre sud. Odata cu distrugerea ordonata de Mihai Racovita in 1717, Cetatea Neamt isi pierde total importanta militara si ramane in paragina. In prezent, aceasta a fost restaurata si vizitatorii pot admira diferitele Sali ale cetatii, vechiul paraclis, bucataria, monetaria si dormitoarele.

Monumentul Eroilor (Culmea Plesu) – a fost ridicat intre anii 1938-1939 in cinstea soldatilor din primul batalion romanesc de vanatori de munte, constituit la Targu Neamt si cazuti in timpul Primului Razboi Mondial. Monumentul a fost inaugurat in prezenta Regelui Carol al II-lea si a primului-ministru Armand Calinescu.

Statiunea Baile Oglinzi – statiune renumita in perioada interbelica, aflata intr-o perioada de declin pana in toamna anului 1998, cand s-a redeschis intr-o forma noua, modernizata si baza de tratament cu bai calde la cada, impachetari cu parafina, bai galvanice, magnetodiaflux, curenti dinamici, ultrasunete, masaj si gimnastica medicala. Statiunea ofera conditii pentru tratamentul afectiunilor aparatului respirator, nevrozelor astenice, pentru petrecerea convalescentei sau a unei concediu placut si reconfortant.

Statiunea Balneoclimaterica si Recuperare Medicala Baltatesti – statiunea dispune de 500 de locuri iar baza de tratament cuprinde 75 cabinete (electrofizioterapie, bai NaCl, impachetari cu namol, bai plante, parafina, masaj, sauna, bazin hidrokinetoterapie).

Rezervatia de Zimbri si Fauna Carpatina “Dragos Voda” – este una din cele 4 rezervatii de zimbri existente la noi in tara si este catalogata ca fiind una dintre cele mai mari rezervatii exclusive zimbrilor din Europa.

“Codrii de arama”se intinde pe o suprafata de 10,2 ha si  cuprinde in cea mai mare parte goruni seculari.

“Padurea de argint” –  se intinde pe o suprafata de aproximativ 2,4 ha si este alcatuita dintr-un arboret de mesteacan de 200 de ani.

Depozitul de armasari Dumbrava“Herghelia Mariei Sale” – este situat la 10 km de Targu Neamt pe locul grajdurilor domnesti ale lui Stefan cel Mare, pastorite de comisul Manole Jder, asa cum ne sunt descrise in romanul lui Sadoveanu.

Manastiri ortodoxe situate in apropierea orasului Targu Neamt:

Manastirea Agapia – aici poti admira picturile lui Nicolae Grigorescu din interiorul bisericii manastirii

Manastirea Varatec – aici este mormantul Veronicai Micle

Manastirea Neamt – aici este cea mai mare si mai veche biblioteca manastireasca din Moldova

Manastirea Secu – aici este mormantul Episcopului Mitropolit Varlaam al Moldovei

Manastirea Sihastrie – aici este mormantul Parintelui Cleopa

Schitul Sihla – de aici, pe o poteca tainica, se urca la Pestera Sfintei Cuvioase Teodora, locul unde aceasta, prin multe lacrimi de post si rugaciune, s-a nevoit ani de-a randul.

Manastirea Horaita – este unica ca stil architectural deoarece prezinta elemente din arhitectura romano-bizantina cu influente rusesti

Cazare:

Orasul Tg Neamt alaturi de satele din subordine ofera o gama larga de posibilitati de cazare.

 

TRATAMENT BALNEAR

Poziție geografică

Stațiunea este amplasată în centrul comunei Bălțătești, județul Neamț, la aproximativ 33 km N de reședința județului – municipiul Piatra Neamț- și la 12 km S de orașul Tîrgu Neamț, pe drumul național 15C, care face legătura între cele două localități.

Printre serviciile de care puteți beneficia în cadrul stațiunii se numără cele de balneofizioterapie și recuperare medicală, servicii ce se desfășoară în cele 75 de cabinete medicale ale bazei de tratament.

Stațiunea Bălțătești dispune de 4 hoteluri de 2 stele, cu o capacitate totală de 500 locuri.

Slănic Moldova

Monday, 18 September 2017 00:00

Stațiunea Slănic-Moldova este o stațiune cu caracter permanent, cu o climă temperată, cu aer foarte curat, renumită pentru izvoarele sale cu ape minerale vindecătoare, calitățile acestor ape au fost confirmate prin obținerea a numeroase medalii internaționale.

Această staţiune este botezată: „Perla Moldovei”, are amenajate mofete pentru a se putea folosi în scop terapeutic gazul natural mofetic la izvoarele 3 şi 11 cu provenienţă legată de fenomenele vulcanice din Munţii Harghita.

Indicaţiile medicale pentru această staţiune au fost determinate ca urmare a unor cercetări ştiinţifice asupra parametrilor constituienţi ai apei, încât se fac atât cure interne cât şi cure externe împărţite pe izvoare.

Indicaţii terapeutice

 • gastrite cronice hiperacide, hipoacide
 • ulcere gastrice
 • afecţiuni duodenale
 • afecţiuni hepatobiliare( colecistite, dischinezii biliare)
 • afecţiuni de nutriţie
 • afecţiuni ale rinichilor şi ale căilor urinare
 • afecţiuni cardiovasculare
 • afecţiuni ale nervilor periferici
 • afecţiuni post-traumatice
 • nevroze astenice
 • boli reumatismale degenerative şi diartritice
 • afecţiuni respiratorii(astm alergic, rinosinuzite cronice)
 • afecţiuni ginecologice
 • afecţiuni asociate

Resursele de tratament

Apele minerale bicarbonate, carbogazoase, sodice, hipertonice, hipotonice.
Microclimat de salină, gaz de mofetă, bioclimat de odihnă, relaxare.

Proceduri

Se face cură internă cu ape minerale; aerosoli, băi cu apă minerală încălzită, inhalații cu ape minerale și medicamente adecvate prescrise, kinetoterapie, hidroterapie, psihoterapie, meloterapie, electroterapie, gimnastică medicală, mofetoterapie.

Contraindicaţiile Mofetoterapiei

 • cardiopatie ischemică cu crize fecvente
 • infarct miocardic recent
 • hipertensiune arterială stadium II şi III şi cu complicaţii
 • arteroscleroza cerebrală
 • boli digestive
 • boli renale
 • boli respiratorii cronice cu disfuncţii ventilatorii
 • stenoza mitrală sau aortică

 

Unități de tratament:

SANATORIUL BALNEAR SLĂNIC MOLDOVA

Str.N. Balcescu nr.7, Cod 605500,
Loc. Slanic Moldova, Jud. Bacau
telefon: 0234 348 129
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTEL VENUS **

Tel: 0234 348 192 ; 0234 348 027 
Fax: 0234 348 718
GSM: 0751 270 642
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Persoana de contact: Neculai DieaconuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
Adresa: Str. M. Eminescu, nr.1, Slanic Moldova, jud Bacau

COMPLEX HOTELIER *** EURO VACANTA

Str. Vasile Alecsandri, nr. 4 
Slanic Moldova Judetul Bacãu
Cod 605500  România 
TELEFON / FAX : +40.234-348.280
MOBIL : +40.744-510.146
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTEL MĂGURA

Localitate: Targu-Ocna, 18 km distanță față de Slănic Moldova
Judet: Bacau
Telefon: +4 0234 344444
Persoana de contact: Sarbu Elena
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SALINA  TÂRGU OCNA

Str: Salinei nr 12 – cod:605600 – Tg Ocna – Bacau
web: http://www.salina.ro
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0372 777 574   0372 777 573

Pe șosea
La Slănic Moldova se poate ajunge din patru direcții importante:

 • Din București pe DN2 până la Adjud, după care pe DN11A până la Onești, DN12A până la Târgu Ocna și DN12B până la Slănic Moldova;
 • Din Bacău pe DN11 până la Onești, DN12A până la Târgu Ocna și DN12B până la Slănic Moldova:
 • Din Brașov pe DN11 până la Onești, DN12A până la Târgu Ocna și DN12B până la Slănic Moldova;
 • Din Comănești pe DN12A până la Tg. Ocna și DN12B până la Slănic Moldova.

Orarul curselor regulate de Autobuz din Autogara Târgu Ocna spre Slănic Moldova:

Din Tg Ocna: 06.30 – 07.00 – 08.10 – 09.45 – 11.00 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – 17.45 – 19.10

Din Slănic Moldova: 05.50 – 07.00 – 08.20 – 09.45 – 11.00 – 12.10 – 14.00 – 16.15 – 18.15 – 21.15


Culiardo SRL – Relații și rezervări – Tel: +4-0744-473.175

TRASEU: Bacău – Onesti – Slănic Moldova
Plecări din Bacău

07:30 | 12:30

Plecări din Slănic Moldova
10:00 | 15:00

Relații și rezervări – Tel: +4-0744-473.175


Slănic Moldova – Chișinău

 

 

Cu trenul
Pe ruta Comănești – Adjud se coboară la gara Saline din Târgu Ocna după care se continuă până la Slănic Moldova cu Autobuzul.

Cu avionul
Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău.

 

 

 

1. VILA PUFU – S.C. BETA COM PROD S.R.L.
Slănic Moldova, Str. V. Alecsandri, nr. 1
Telefon: 0751 103 656 0234.348 019 – e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Capacitate cazare 66

2. HOTEL NEMIRA – S.C. ALCONEP S.R.L. Slănic Moldova, Str. V. Alecsandri nr. 7
Telefon: 0234 348 348 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Capacitate cazare 76

3. PENSIUNEA IZVOARE – S.C. IZVOARE S.R.L.
Slănic Moldova, Str. N. Bălcescu, nr. 2
0744 597 705
Capacitate cazare 26

4. VILA IOANA – S.C. MUNTEANU S.R.L.
Slănic Moldova, Str. I. Creangă, nr. 9
0234 348 400 – 0744 510 146 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 32

5. Complex Hotelier Eurovacanța – S.C. EUROVACANTA S.R.L
Slănic Moldova, Str. V. Alecsandri, nr. 6
0234 348 280 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 52

6. VILA SIAM – S.C. VILA SIAM S.R.L.
Slănic Moldova, Str. M. Eminescu, nr. 1
0749 371 385 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 18

7. HOTEL VENUS – S.C. ALFA HOTELS S.R.L.
 Slănic Moldova, Str. M. Eminescu, nr. 1
0751 270 642 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 286

8. PENSIUNEA MONTANA – S.C. ROSID PROD S.R.L.
Slănic Moldova, Str. N. Bălcescu, nr. 92
0234 364 798 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 40

9. HOTEL COROANA MOLDOVEIC&M – LUXURY BOUTIQUE S.R.L.
Slănic Moldova, Str. Porumbeilor, nr. 1
0234 348 888 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 38

10. Vila TELECONSTRUCȚIA – H. DOBRU S.C. MOUNTAIN RESORT S.R.L.
Slănic Moldova, Str. V. Alexandri, nr. 8
0749 082 310 – 0234 348 301 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 51

11. COMPLEX TURISTIC CRISTAL – S.C. BIOLIAMA TUR S.R.L.
Slănic Moldova, Str. N. Bălcescu, nr. 70
0744 219 866 – 0745 309 510 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 40

12. CASA ALBĂ – SC ROMIMPEX S.R.L. Slănic Moldova, Str. N. Bălcescu, nr. 59
0745 177 246 – 0234 348 803 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 20

13. HOTEL PERLA MOLDOVEI
Slănic Moldova, Str. N. Bălcescu, nr. 2
0234 704 704 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 108

14. VILA RICA – SC CARBON ENERY S.R.L.
Str. V. Alecsandri, nr. 24- 0741 375 797 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 21

15. COMPLEX TURISTIC EDI – SC GIGA PROD S.R.L.
Slănic Moldova, Str. Primăverii, nr. 29 A – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0239 611 058 – 0723 627 748 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 8

16. PENSIUNEA CARAFFA
Slănic Moldova, Str. N. Bălcescu, nr. 97 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0234 348 497 – 0744 533 322 – 0740 243 695
Capacitate cazare 28

17. VILA RODICA – IF. AVĂDANI RODICA
Slănic Moldova, Str. N. Bălcescu, nr. 96 A
0749 293 023 – 0753 373 938
Capacitate cazare 14

18. PENSIUNEA EDEN MAISON
Slănic Moldova, str. N. Bălcescu, nr. 84
0740 553 793 – 0742 099 985 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 28

19. VILA MOLDAVIA BEST
Slănic Moldova, Paltinis nr.2
0740 618 045 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 8

20. CABANA FERMA STÂNA DACILOR
Slănic Moldova, Zona Bolovanu
0744 219 866 – 0744 111 554 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 8

21. VILA SABINA SI LORENA – II Nechita Arthur
Slănic Moldova, Str N.Balcescu 52
0744617253 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22. CASA DONNA-BYANCA
 Slănic Moldova, Str. N. Bălcescu nr. 54
0234 348 509 , 0755.747 123 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Capacitate cazare 26

23. PENSIUNEA ANDREI – SC ANDRICOSTI SRL
Slănic Moldova, Str. N. Bălcescu nr. 18c
0740 131 925
Capacitate cazare 6

 

Galerie foto:

 

Vlăhiţa

Monday, 18 September 2017 00:00

Orașul Vlăhița se află în județul Harghita, la poalele munților Harghita, la o altitudine de 850 m. Orașul se poate găsi lângă drumul național 13A, la 27 km de Miercurea Ciuc și la 24 km de Odorheiu Secuiesc.

Dezvoltarea istorică a orașului Vlăhița a fost influențat de dezvoltarea localităților Vlăhița Sat (Szentegyházasfalu), care cuprinde partea nordică a așezării și Mina Sfânta Cruce (Szentkeresztbánya) din partea sudică, cu aspectele sale orășenesc. Prima atestară documentară despre Vlăhița Sat se datează din sec.XII sub numele Oláhfalu, iar datele istorice a Minei Sfânta Cruce sunt din sec.XIX, care se leagă la întemeiarea fabricei de fier din 1836. Prin contopirea acestor două localități, din 1968 orașul Vlăhița a devenit un centru important a regiunii Homorodul de Sus, a primit ca localități componente pe Minele Lueta și Băile Homorod. Caracteristicile urban și rural a localității, atracțiile culturale și naturale se completează reciproc. Nu așa de mult era cunoscută drept țara prelucrării fierului și a lemnului, a piuării postavului. Astăzi creșterea animalelor, agricultura, industrii mici și nu în ultimul rând turismul este cel mai important sector din viața orașului.

 

Potențialul turistic al orașului este foarte prielnic, datorită valorilor culturale și arhitecturale, dar mai ales mulțumită mediului înconjurător splendid ce avem la dispoziție. Turiștii sunt așteptați și cu posibilitatea de a se recrea în jurul apelor tămăduitoare sau a ștrandurilor, din care două sunt termale și celelalte două sunt ștranduri cu apă normală.

Lângă ștranduri și apele minerale inepuizabile din împrejurimi, trebuie să amintim:

 • apropierea Muntelui Harghita, cu vârful Harghita Mădăraș (1801 m). Este și un domeniu schiabil popular, pârtiile din zonă (4,5 km) sunt la cca. 1500 şi 1760 m, sezonul de schi începe în decembrie şi poate dura până în mijlocul lunii aprilie.
 • Poiana Narciselor, care este situată în zona sudică a localităţii Vlăhiţa, în apropierea Pokol-láz, fiind o arie protejată de aproximativ 20 hectare, una din cele mai mari poiane de narcis din România în care pe o suprafaţă de un metru pătrat pot apărea 180-200 de narcise de câmp (Narcissus stellaris).
 • Băile Selters este o staţiunea climaterică, care se află în partea sudică a Munţilor Harghita, în zona superioară a văii Vârghiş la un loc fermecător. Este bogat în izvoare naturale (Selters, Délő, Nádasszék, etc), care sunt asemănătoare prin componenţa şi efectele cu apele naturale din regiunea Selters din Germania (de aici îi vine numele).
 • Stațiunea balneoclimaterică Băile Homorod este așezată pe valea râului Homorodul Mare și a pârâului Băilor, între Odorheiu-Secuiesc și Miercurea-Ciuc, administrativ-teritorial se aparține la Vlăhița. Apa izvoarelor cu apă curativă a fost cunoscută și folosită încă din timpul ocupației romane. Dezvoltarea localități și-a luat avânt în secolul 19, când s-au captat izvoarele, s-au construit vile, restaurante, alei și pavilioane pentru fanfare. În timpul comunismului vilele particulare au fost preluate de stat, și din păcate, după revoluție, starea lor s-a degradat considerabil. Apa ușor carbogazoasă, sănătoasă și foarte gustoasă a celor mai cunoscute izvoare, Lobogo si Maria este însă foarte apreciată și consumată de foarte multă lume și în zilele noastre.

La stațiune se funcționează și un centru de wellness, în sezonul de iarnă o pârtia de 400 m lungime oferă condiții excelente pentru schiat.

 

Moștenire culturală și arhitecturală:

 • Filarmonica de copii din Vlăhița este formată din 140 de copii, dintre care 100 fac parte din cor, iar 40 sunt muzicanţi. Formaţia a fost înființată în anul 1982 de profesorul de muzica Haáz Sándor, care conduce si în prezent filarmonica. Repertoarul formaţiei este compus din piese clasice scurte, cântece populare maghiare şi a altor popoare - cu acompaniament de orchestră simfonică. Dau spectacole adesea în oraşele transilvănene și în străinătate. În clădirea căminului cultural Gábor Áron se află și sediul fundației filarmonicii, în incinta rustică a clădirii se află și o coltecție etnografică al localității.
 • Casa memorială Vitus Géza se află în curtea parohiei Sf. Andrei, şi este un exemplu minunat al casei de locuit tradiţionale subalpine. Casa a fost construită în 1910, în spaţiul podului şi în camere pot fi văzute: mobilier, broderii lucrate manual, unelte şi alte instrumente de uz casnic.
 • Colecția Etnografică a Liceului Tehnologic Gábor Áron: în curtea şcolii a fost construită o casă după modelul caselor ţărăneşti din zonă, în partea de jos cu o pivniţă şi o bucătărie a unei case ţărăneşti, în partea de sus a casei cu o cameră a casei ţărăneşti. În apropierea acestei case poate fi vizitată colecţia micilor meşteşuguri populare ale zonei Homorodului-Mic: câte-un atelier de pantofar, de tâmplar - rotar, de fierar, cu uneltele fiecărei meserii.
 • Muzeul școlii (Mina Lueta): este o secţie a muzeului Liceului Tehnologic Gábor Áron din Vlăhiţa, care prezintă condiţiile, echipamentele şcolii de odinioară.

 

Pe tot parcursul anului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Vlăhița oferă diferite programe turistice pentru turiști. La cerere se asigură și ghid de turism, transport de pasageri, etc. Dintre programe trebuie să amintim: descoperirea Vlăhiței pe jos sau cu alte mijloace de transport, excursii la Harghita Mădăraș, la Băile Homorod, Băile Selters și Chirui, prepararea și gustarea cozonacului secuiesc, în sezon de iarnă sanie trasă de cai, atelaj de cănine, etc.

Mai multe informații: www.visitvlahita.ro, Facebook:VisitVlahita.ro

 

Evenimentele orașului Vlăhița:

 • Concurs de cântec popular din zona Homorodului. Data: prima sâmbătă din Locul: Casa de Cultură „Gábor Áron”. Organizator: Fundația Filarmonica de Copii
 • Tabăra de pictură mobilier din Vlăhiţa: în aprilie, vacanța de primăvară. Locul: Școala Generală ”Mártonffi János”. Organizator: Fundația Filarmonica de Copii.
 • Zilele Filarmonicii de copii din Vlăhiţa. Data: prima sfârşit de săptămână din mai. Locul: Casa de Cultură „Gábor Áron”. Organizator: Fundația Filarmonica de Copii.
 • Festivalul Narciselor. Data: penultima duminică din mai. Locul: poiana narciselor, scena. Organizator: Primăria Orașului Vlăhița
 • Tură pe jos, Data: începutul lunii iunie, Locul: Vlăhița și împrejurimi, Organizator: Forumul Tineret Vlăhița
 • Zilele orașului Vlăhița. Data: în luna iulie. Locul: Teren de fotbal „Vasas”. Organizator: Primăria Orașului Vlăhița.
 • Întrunire Moto Caritativ și Festival Rock din Secuime. Data: iunie. Locul: Ștrandul Termal Perla Vlăhiței. Organizator: Cluburi de motociclete din Secuime.
 • Tabăra de lăutari. Data: prima săptămână din septembrie. Locul: Casa de Cultură „Gábor Áron”. Organizator: Fundația Filarmonica de Copii.
 • Ziua recoltei. Data: începutul toamnei. Locul: str. Dózsa György. Organizator: Casa de Cultură „Gábor Áron”.
 • Tură cu bicicletă, Data: începutul lunii septembriei, Locul: Vlăhița și împrejurimi, Organizator: Forumul Tineret Vlăhița
 • Campania de toamnă. Data: în luna octombrie. Locul: Vlăhița și împrejurimile sale. Organizator: Asociaţia Husarilor Tradiţionali și Primăria Orașului Vlăhița.
 • Cavalcada de Crăciun, Data: decembrie. Locul: Piața Vlăhița. Organizator: Fundația Szent Gellért, Primăria Orașului Vlăhița, Forumul Tineret Vlăhița.
 • Joc de Betlehem. Data: 25 decembrie. Locul: Casa de Cultură „Gábor Áron”. Organizator: Casa de Cultură „Gábor Áron”.

 

În orașul nostru activează diferite ONG-uri, care prin programele lor fac viața mai interesantă la Vlăhița. Activitățile lor atrega și mai mulți turiști. Astfel putem să amintim: Fundația Filarmonica de Copii, Asociația Husarilor din Vlăhița, Fundația Sfântu Gellért, Forumul Tineret din Vlăhița, etc.

 

Galerie foto: